Pistolskyting er den største av grenene i Norges Sportsskytterforbund. Pistolskyting er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret. Det er et bredt og variert tilbud av øvelser.

Norge har flere dyktige pistolskyttere som har vunnet internasjonale mesterskap.

De fleste klubber arrangerer begynner/sikkerhetskurs flere ganger i året, og nesten alle klubber disponerer utlånsvåpen til bruk på kursene og under opplæringsperioden etterpå.
Det er først når man har vært medlem i seks måneder at man kan søke politiet om ervervstillatelse. I denne seks måneders-perioden må man ha gjennomgått sikkerhetsopplæring i klubbens regi

Følgende øvelser skytes med pistol:

For å se en komplett liste med klasser og øvelser trykk her.

     Øvelse Avstand
Feltpistol Varierende
Fripistol* 50m
Fripistol* 25m
Luftpistol* 10m
Silhuettpistol* 25m
Standardpistol* 25m
Finpistol 25m
Grovpistol* 25m
Hurtigpistol (fin, grov) 25m
Hurtig (se tabell for komplett liste) 25m
NAIS (fin, grov) 25m
NAIS (luft) 10m
T96 (se tabell for komplett liste) Varierende
PPC (se tabell for komplett liste) Varierende

*Internasjonale øvelser

Hurtigpistol, feltpistol og spesialfelt er nasjonale øvelser som også utøves i andre nordiske land.

Les mer om Pistol