Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund. Pistolskyting er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret.

Norge har flere dyktige pistolskyttere som har vunnet internasjonale mesterskap.

Dersom du vil begynne i en pistolklubb, må du gjennomgå et begynnerkurs før du kan bli medlem. De fleste klubber arrangerer disse kursene flere ganger i året, og nesten alle klubber disponerer endel utlånsvåpen til bruk på kursene og under opplæringsperioden etterpå. Det er først når man har vært medlem i seks måneder at man kan søke politiet om ervervstillatelse.

Følgende øvelser skytes med pistol:

  • Grovpistol            25 m
  • Standardpistol      25 m
  • Silhuettpistol         25 m
  • Fripistol                50 m
  • Luftpistol              10 m
  • Finpistol               25 m
  • Feltpistol              Varierende
  • Hurtigpistol, fin     25 m
  • Hurtigpistol, grov  25 m
  • Spesialfelt            Varierende

De seks første øvelsene er internasjonale øvelser. Hurtigpistol, feltpistol og spesialfelt er nasjonale øvelser som også utøves i andre nordiske land.

Les mer om Pistol