Rifleskytterne utgjør det absolutt største antallet skyttere i Norge, fordelt på de to organisasjonene Norges Skytterforbund (NSF) og Det Frivillige Skyttervesen (DFS). I NSF er det ca 180 klubber og lag, spredt over hele landet, som har rifleskyting på programmet.

Norske rifleskyttere er i dag blant de absolutt beste i verden. Harald Stenvåg er en av mange rifleskyttere som har utmerket seg, og har medaljer fra EM, VM og OL.

Forbundet er avhengig av rekruttering av nye skyttere både for å opprettholde et høyest mulig nivå i alle skytegrener, og for å ivareta bredden og det sosiale miljøet.

I rifleskyting deles vanligvis disiplinene/øvelsene etter hvilken type rifle eller kaliber som blir benyttet.

Luftrifle er den yngste av riflegrenene, men er likevel den mest utbredte. Grenen skytes både internasjonalt og nasjonalt. Avstanden er 10 m.

Miniatyr/finkaliber utøves med standardrifle- eller fririfle. Programmet skytes på 15 m stående som en nasjonal øvelse, og på 50 m som skytes både nasjonalt og internasjonalt. Øvelsen skytes liggende, stående og knestående.

300 m rifleskyting har de samme programmene som 50 m. Riflene har større kaliber og bruker en kraftigere ammunisjon.

Dersom du ønsker å begynne med rifleskyting, bør du ta kontakt med en klubb i lokalmiljøet ditt eller kretsen din. Link til de ulike kretsene finner du i menyen til venstre. Du kan også kontakte Norges Skytterforbund på tlf nr 21 02 98 50 eller per e-post skytter @ nif.idrett.no, for å få hjelp til å finne ut hvilken krets eller klubb du bør kontakte.

Rifleskytterne i NSF ønsker alle nye skyttere velkommen!

Les mer om rifle