Trenerkurs 1 pistol, Buskerud

6. april 2019 / / /

Kursstedet er ikke bestemt ennå, men er i Drammensområdet. Informasjon om kurssted sendes til de påmeldte i god tid før kursstart.

Instruktør er Marianne Ullvassveen.

Kurset går over 2 helger, 6./7.4. og 27./28.4.2019. Kurset starter lørdager kl. 09:00, og avsluttes søndager kl. 18.

I tillegg inngår det 15 timer e-Læring i forkant av kurset, og 45 timer praksis, som gjennomføres gjerne i egen klubb.

Som trener 1 pistol er du autorisert som trener i egen klubb. Trener 1 er en betingelse for å ta videre trenerutdanning (trener 2, trener 3 og trener 4)

Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør være minst 16 år.

Kurset har ingen eksamen, det er løpende vurdering underveis av deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet. Det er krav om min. 80% oppmøte.

Etter bestått kurs og godkjent praksis utstedes kursbevis av NSF.

Deltakeravgift/egenandel for trener 1-kurs er satt til ca 650,-kr., og inkluderer enkel servering.

Klubbene oppfordres til å stimulere aktuelle søkere til å delta, og ser også for seg at klubbene gir deltakerne noe økonomisk støtte til kursmateriell på ca 450,-kr., og støtte til reise o.l.

Klikk her for å lese mer detaljert informasjon om kurset.

PÅMELDING:

BINDENDE påmelding skjer ved å maile PÅMELDINGSSKJEMA TRENERKURS 1 ETTERVINTER 2019  (trykk for å laste ned) ferdig utfylt, og ved å betale egenandelen på 650,- kr. til:

Kretskontoen 2200 23 46838, merket TRENERKURS 1 ETTERVINTER 2019.

BINDENDE PÅMELDING mailes til peter @ toffyrn.net senest mandag 25.02.2019

Kvittering for betalt egenandel skal vedlegges påmeldingen! (kopi, skjermdump eller lignende)

NB: FORBEHOLD OM MINST 10 DELTAKERE.

Ved ikke fremmøtt betales egenandelen ikke tilbake. Blir kurset avlyst pga. for få deltakere betales egenandelen tilbake til avsenderkontoen.

Med vennlig hilsen

Peter Hirth

Opplæringsansvarlig Buskerud Skytterkrets

tlf. 92202937