Innlegg

Ekstraordinært Forbundsting 2020 avholdt på Gardermoen 15. august

Det ble avholdt ekstraordinært forbundsting 15. august på Gardermoen.…