Innlegg

Vil du skyte rifle i München?

Vil du skyte rifleøvelsene i World Cup München? Uttakskriterier og uttakstevner er nå klare.