Breddeidrett – Klubbutvikling

Hva er klubbutvikling?organisasjonshjul2011-tokolonner-web-1
Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Velfungerende klubber bidrar til at barn, ungdom og voksne får oppleve glede og mestring på skytebanen! Norges Skytterforbund ønsker å hjelpe klubbene til best mulig drift og utvikling. Vi har flere støtteordninger og prosjekter klubbene kan benytte seg av, blant annet klubbutvikling.

Alt dette er helt GRATIS for klubbene.
Visste du at: Norges Skytterforbund har en helt egen klubbutvikler som er ansatt 50% for å hjelpe klubbene våre?

Hvordan fungerer det?
Klubbutvikling består av et startmøte og et oppfølgingsmøte. På et startmøtet kommer en klubbguide ut til dere for å informere om klubbens muligheter i form av utdanningstilbud og tilgjengelige verktøy. Videre kjøres det en prosess der klubbens ståsted analyseres og klargjøres. Vi ønsker å bidra til bevisstgjøring rundt de mulighetene klubben har.

Innholdet tilpasses klubbens ståsted og behov. Klubbens ressurspersoner sitter selv på løsninger i forhold til ønsket utvikling. Derfor vil klubbveilederen vil fungere som en guide og coach gjennom prosessen.

Noe for din klubb?
Dette er noe som kan passe for alle klubber i NSF, uansett gren og størrelse!

Ikke nøl med å ta kontakt med vår klubbutvikler Wenche Horten på e-post: whorten @ gmail.com, eller tlf: 911 51 137

Nyhetsartikler om om klubbutvikling på skyting.no:

Her er klubben der alle sier hei

Vår klubbutvikler Wenche Horten reiser land og strand rundt…

Reisebrev fra klubbesøk i Melhus, Finnsnes og Tromsø

Vår klubbutvikler Wenche Horten er endelig på reise igjen for…

Reisebrev fra klubbesøk i Nordland, Agder og Vestfold og Telemark

Vår klubbutvikler Wenche Horten er endelig på reise igjen for…

Tilbakemeldinger fra klubber om klubbutviklerbesøk:

utvik1

utvik2