Andre former for trap

Automattrap

I automattrap er det en kastemaskin med fem standplasser 15 meter foran. Maskinen kaster ut duer i varierende høyder, retninger og hastigheter. Konkurransen består av 125 duer per konkurranse for menn og 75 for kvinner.

Jegertrap

Jegertrap er en enklere form for automattrap, hvor avstanden fra standplass til kastemaskinen bare er 10 meter og duene går noe saktere gjennom luften.