Dobbelttrap

Her benyttes vanligvis samme bane som i olympisk trap, men hun den midterste gruppen av kastemaskiner, altså de tre maskinene foran tredje standplass.

To leirduer kastes ut samtidig, derav ordet dobbelttrap. Man skyter en dublé per standplass. En serie består av 50 duer for menn og 40 duer for kvinner. En konkurranse i dobbelttrap skjer gjennom tre slike serier, så 150 duer for menn og 120 duer for kvinner. Deretter en eventuell finaleserie på 50 duer for menn og 40 duer for kvinner.