Olympisk trap

Denne typen trap skytes på en bane med fem standplasser som ligger på linje med et ca 20 meter langt hus for kastemaskiner foran. Der er det 15 kastemaskiner inndelt i fem grupper à tre maskiner, slik at hver standplass har tre kastemaskiner foran seg. Maskinene stilles inn på bestemte utkastprogram foran hver konkurranse, hvor både retning og høyde på leirduene kan varieres.

Man skyter en leirdue per standplass. Hvilken maskin som foretar utkastet er ikke skytteren klar over før det skjer. Duen frigjøres også er etter skytterens egne kommando «klar», og han kan løsne to skudd per due.

En serie består av 25 leirduer, altså fem per standplass. Som i skeet består en konkurranse for menn av 125 duer og for kvinner 75. Finaleskytingen består også her av 25 duer.