FITASC Sporting er en skytedisiplin som er organisert av «Federation Internationale de Tir Aux Sportives de Chasse», eller FITASC-forbundet. Denne disiplinen består i Norge av to øvelser, FITASC Sporting og Compak Sporting. Disse øvelsene har sitt opphav fra jakt-trening, og er av mange betegnet som den ultimate utfordringen for en leirdueskytter.

FITASC Sporting (samme navn som disiplinen) er den øvelsen der man benytter feltmessige standplasser, der et sett med leirduekastere er plassert med tilknytning til disse. Standplassene er organisert i en slags «løype», der man i hvert oppsett skyter på 25 leirduer. Størrelsen på konkurransen avgjør hvor mange 25-serier som skal skytes, og i EM og VM er programmet 200 duer fordelt på 4 konkurransedager.

FITASC Compak Sporting er mer konkurransepreget i forhold til felt-oppsettet som FITASC Sporting har. Denne øvelsen skytes på baneforhold med minst 6 leirduekastere pr oppsett. Program og leirduebaner kan justeres slik at man kan få alt fra lette til svært vanskelige oppsett. I EM og VM skytes det på til sammen 200 leirduer fordelt på 4 konkurransedager.

Du kan se mer om Fitasc Compak Sporting under NM-Veka 2022 her: