P22 – Tar du utfordringen?

I mars er det 1 år igjen til EM 2022 på 10 meter i Vikingskipet. Vi markerer dette ved å legge konkurranse inn i treningen og inviterer alle i pistol-, rifle- og viltmålskyttere til å skyte 22 konkurranser på 22 dager fra 6. til 27.mars. Tar du utfordringen?

Når altfor mye handler om korona er det viktig å finne noe annet å bry seg om, snakke om og tenke på. I mars blir prosjektet P22 sentrum for aktiviteten til skytterne i EM-øvelsene på hjemmebane neste år.

Bruk disse konkurransene til å trene på å bli bedre til å konkurrere. Forberedelse, oppvarming, gjennomføring og etterarbeid er noen stikkord. Finn eller finpuss på dine gode konkurranserutiner. Og skal du skyte alle eller svært mange av konkurransene er det viktig å få god søvn, spise nok og riktig, planlegge og ta vare på deg selv på alle måter underveis.

Vi ønsker at alle tagger alle innlegg på alle sosiale medier med #p22norway og #ech2022, som er offisiell hashtag for neste års EM. Da kan vi alle lettere få tilgang til det som legges ut og skape oppmerksomhet rundt både P22 og EM 2022!

Oppdatering: P22 er nå avsluttet. Se alle resultater her.

Siste nytt om P22:

P22: Oppsummering etter dag 22

Vel blåst! P22 er over og vi har tydelig fått markert at det…

P22: Jeanette Hegg Duestad leverer et fantastisk resultat

På nest siste dag av P22 skjøt Jeanette Hegg Duestad 1194 poeng…

P22: Oppdatering etter dag 18

Nye nasjonale koronatiltak har satt en demper på aktiviteten…

P22: Oppdatering etter dag 11

Det ble levert gode resultater i P22 på dag 10, men dag 11 ble…

Mer info om P22 (Trykk for å velge):

Noen dager settes det opp doble konkurranser og vi tar hensyn til hva som er mulig for den enkelte skytter og de enkelte grener. Det gir noen konkurransefrie dager for de aller fleste, men utfordringen vi gir deg som skytter er likevel større enn du har møtt noen gang. Makter du å holde trykket oppe i 22 dager?

Og for de med det beste utgangspunktet til å gjennomføre et så tett konkurranseprogram, så blir utfordringen enda større. De fleste av ELITE-skytterne i rifle på Skytterlandslaget satser fulltid på idretten sin. De inviteres inn til å konkurrere hver eneste dag og her dobler vi antall konkurranser til 44 i tallet, inklusivt finaler.

Målet er å oppnå utvikling og trivsel. Det skal være utfordrende og samlende for Skytterlandslaget og for alle andre som tar utfordringen. Og vi skal komme hele og sterke ut av det. Når alt er over så går vi alle inn i en herlig lang påskeferie for å samle krefter igjen.

Og husk; her velger du selv hvor mange konkurranser du ønsker å delta i. Alene eller sammen med trener finner du ut hva som er riktig antall konkurranser. Her skal ingen presses for dette er bare et tilbud om å prøve noe annet.

P22 skytes der du bor eller der du vil og kan innenfor koronareglene. Alle på Skytterlandslaget er definert innenfor unntaket toppidretten har for koronareglene og har mulighet til å trene mer eller mindre som normalt.

Og vi håper også mange utenfor landslaget får mulighet til å legge konkurranse inn i sin trening uansett hvor de bor i landet, men her er det viktig å følge både nasjonale og lokale retningslinjer og regler i koronatida.

Hvis skyttere ikke har noe adgang til skytebane på konkurransedag gir vi åpning for at konkurransen kan gjennomføres dagen før. Følgende er da gjeldende:

 • Resultat sendes inn som angitt til oppgitt mailadresse senest kl 22:00 på den dagen det skytes, med kort forklaring på hvorfor konkurranse må skytes dagen før opprinnelig konkurransedag.
 • Det er ikke mulig å skyte dagen før den aller første konkurransedagen av P22. Alt åpner med konkurranser lørdag 06.03.
 • Alt ved P22 er tillitsbasert og vi ber alle skyttere gjøre alt de kan for å skyte på konkurransedag.

Skyttere som ikke har anledning til å skyte på konkurransedag av andre årsaker (familie, studier, jobb osv.) gis IKKE unntak. Men ved særlig gode grunner kan unntak gjøres hvis utøver sender søknad om dispens med kort begrunnelse til tori @ skyting.no før klokken 12:00 fredag 05.03.

 • Søknad må inneholde datoer for hvilke konkurranser under P22 som det søkes dispens for og hvorfor.
 • Vi vet mange skyttere ønsker svært gjerne å skyte absolutt alt og kan ha en god grunn til å få endret på noe for å lykkes med dette.

Ta gjerne kontakt med andre for å få skutt sammen med andre skyttere i en mest mulig lik konkurransesituasjon, hvis dette er mulig med gjeldende koronaregler nasjonalt og lokalt.

Alle utøvere på Skytterlandslaget koordinerer gjennomføring av P22 med sine landslagstrenere. Vi oppfordrer andre utøvere til samtaler med egne trenere eller utøverkolleger for å diskutere omfang av deltagelse og hvordan det oppleves underveis i konkurranseperioden. Her er det mye som kan læres og diskuteres.

Toppidrettskomiteen har godkjent at prestasjoner og resultater i P22 blir en del av avgjørelsene for uttak til WC, EM, VM, OL og PL i 2021. Se publiserte endrede uttakskriterier på skyting.no. Dette er de overordnede vurderingskriterier for kommende internasjonal representasjon:

 • Internasjonale resultater i sesongen 2019, 2020 og 2021
 • Prestasjoner og resultater i gjennomførte vurderingsstevner for 2021
 • Satsing og utvikling så langt i sesongen 2021
 • Prestasjoner og resultater i Prosjekt 22 (P22) med hovedvekt på
  • Vurdering av utøvers enkeltresultater
  • Vurdering av utøvers jevnhet i alle gjennomførte konkurranser
  • Vurdering av utøvers utvikling

Det forutsettes at utøvere prioriterer P22 og benytter konkurransene som en mulighet til å vise seg fram. P22 gjennomføres på hjemmebane og det må tas hensyn til arena og konkurranseforhold i vurdering av prestasjoner og resultater.

Merk at P22 altså ikke er uttaksstevner, men vurderingsstevner som beskrevet over. Og viktigst er at du selv som skytter får muligheten til å kjenne på konkurransefølelsen og måle deg selv, nå som stort sett alt annet av konkurranser ikke gjennomføres.

Det skytes samme konkurranseprogram som i kvalifisering i internasjonale konkurranser i alle øvelser. Det kan skytes på både elektroniske skiver og pappskiver, hvis ikke elektroniske skiver er tilgjengelig. Vi oppfordrer til at alle konkurranser gjennomføres elektronisk for mest mulig lik gjennomføring.

Det må skytes på oppgitt avstand 10 eller 50 meter. Skyting på Scatt er ikke tillatt.

Hvis noen i sin trening skal skyte flere konkurranser i samme øvelse samme dag, er det alltid resultat fra første gjennomførte konkurranse som skal sendes inn som resultat i P22.

Det forventes at deltakere benytter P22 til konkurransetrening og at forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er likt det man ville hatt i et viktig stevne som NM, EM eller lignende.  Vi skal altså trene på å bli bedre til å skyte konkurranser.

Selv om P22 er i regi av Skytterlandslaget og spesielt lagt til rette for våre toppskyttere, kan alle delta i P22 i enten junior- eller seniorklassen. Det gjelder også skyttere under junioralder, så lenge juniorprogram skytes.

Alle utøvere på Skytterlandslaget koordinerer gjennomføring av P22 med sine landslagstrenere. Vi oppfordrer andre utøvere til samtaler med egne trenere eller utøverkolleger for å diskutere omfang av deltagelse og hvordan det oppleves underveis i konkurranseperioden. Her er det mye som kan læres og diskuteres.

Alle skyttere må ha person som kan bevitne at konkurranse er gjennomført etter reglement og at resultat er oppgitt riktig. Dette er et tillitsbasert konsept der alle må opptre ærlig. Ved juks eller forsøk på juks i konkurransegjennomføring eller innsending av resultat, blir utøver fjernet fra P22 og ikke være aktuell for framtidig representasjon på Skytterlandslaget.

 • Mail med resultat sendes til tori @ skyting.no innen klokken 22:00 på konkurransedag. Mail mottatt etter 22:00 blir ikke medregnet.
 • Send inn BILDE av monitor, utskrift av gravkort eller skive med samlet resultat. Der flere skyter samtidig er utskrift av samlet resultatliste å foretrekke.
 • I mailen skal følgende oppgis
  • Navn og mobilnummer på skytter
  • Øvelse
  • Sted for skyting
  • Dato og klokkeslett for start konkurranse
  • Resultat
  • Navn og mobilnummer på vitne

Premiering
Premier deles ut i tre kategorier. Uttrekkspremie, premie for beste poengsum og premie for beste gjennomsnitt resultat.

Alle beløp som er knyttet opp mot premiering under skal benyttes til dekking av skyterelaterte utgifter.

NB! Rifle ELITE har i tillegg til oppsatte riflekonkurranser også et eget doblet konkurranseprogram. Skyttere på Rifle ELITE skyter derfor i egen klasse og har egen premiering, og således ikke mulighet til å vinne premier i det originale P22-konkurransene i rifle. Premiering Rilfe ELITE er oppgitt nederst i dokumentet.

Uttrekkspremier
Hver dag blir det trukket ut en vinner blant alle som har skutt på denne konkurransedagen. Vinner mottar enten pengepremie, gavekort eller gavepremie til en verdi av minimum 500 kroner.

Dette presenteres på våre Facebooksider daglig, med en oversikt over vinnere på denne nettsiden når alt ferdig. Vinnere får mail fra NSF i etterkant med informasjon om premie.

Beste poengsum
Det deles ut en premie for beste poengsum totalt, i de oppgitte kategorier under. Det er både morsomt og interessant å se hvor mange poeng det er mulig å hente gjennom konkurransedagene og her kan vi få overraskende vinnere i de ulike klasser, avhengig av hvor mange konkurranser som gjennomføres.

Premie er 500 kroner ved 2-9 deltagere i kategorien og 1000 kroner ved 10 eller flere deltagere. Vi teller antall deltagere ut i fra hvor mange som har skutt minimum halvparten av konkurransene oppgitt.

Beste gjennomsnitt resultat
Dette er hovedkonkurransen i P22. Det blir gitt ut sammenlagtpremier ut i fra gjennomsnitt av leverte resultater. Utøvere må levere resultater i minimum 2/3 av konkurransene (avrundet nedover) for å kjempe om disse pengepremiene.

Her vil gjennomsnitt sammenlagtresultat måles opp mot et vurderingsresultat i den enkelte øvelse. Dette vurderingsresultatet er snittet av de 8 beste i siste EM, VM eller WC (4 beste i viltmål) – se tabell lenger ned. En utregning av forholdet mellom oppnådd snittresultat og vurderingsresultat vil gi en rangering.

Det deles ut premier til de fem beste i hver kategori, forutsatt et minimumsantall deltagere i kategoriene. Her deler vi inn i tre modeller. 5 til 10 deltagere, 11 til 21 deltagere og 22 eller flere deltagere. Premiebeløp vises i tabellen under:

* Resultater i disse to utendørsøvelser under VM Para 2019 var preget av utfordrende skyteforhold. Vi velger i stedet snittet av den beste WC i disse øvelsene i 2019, for å få et mest mulig rettferdig sammenligningsgrunnlag mot innendørsøvelsene i para rifle.

Rifle ELITE

Eget opplegg for 8 skyttere på Rifle ELITE, som er gitt muligheter til å trene sammen nærmest daglig gjennom sesongen. Disse blir dermed ikke en del av premieringen i den originale P22. Her skytes både innledende skyting og finaler.  Her regnes både totalsum av oppnådde resultater og også gitt poeng for plasseringer i de enkelte konkurranser.

Beste totalsum 44 konkurranser:
Vinner mottar 1000 kroner

Totale poeng for plassering 44 konkurranser:

Nr. 1    3000 kroner

Nr. 2    2500 kroner

Nr. 3    2000 kroner

Nr. 4    1500 kroner

Nr. 5    1000 kroner

Det blir i tillegg premier internt i laget for de ulike øvelser.

Program
Det er tatt hensyn til de muligheter som finnes for å gjennomføre konkurranser i de ulike øvelser og grener.

Pistol
Konkurranser kun på 10 meter, fordi tilgjengelighet på 25 meter ikke er god nok totalt sett. Ingen finaler da skyttere er spredt over hele landet. 22 konkurranser totalt.

Pistol Para
Konkurranser kun på 10 meter, fordi tilgjengelighet på 25 meter ikke er god nok totalt sett. Ingen finaler da skyttere er spredt over hele landet. 22 konkurranser for hvert kjønn på 10 meter. P1 er menn og P2 er kvinner.

Rifle
Konkurranser både 10 og 50 meter. Ingen finaler da skyttere er spredt over hele landet. 22 konkurranser totalt.

Rifle ELITE
Kun for de 8 rifleskytterne i OL-grener på ELITE og ELITE+. De 22 konkurransene i rifle på 10 og 50 meter danner grunnlaget. I tillegg ytterligere konkurranser og finaler, fordi skytterne har mulighet til dette i sitt treningsopplegg der de samles ukentlig. Totalt 44 konkurranser.

Rifle Para
Konkurranser både 10 og 50 meter. Ingen finaler da skyttere er spredt over hele landet. 44 konkurranser totalt fordelt på SH1, SH2 og VI. Av koronahensyn har vi flyttet to skytedager fra søndag til torsdag, med åpning for å skyte i perioden søndag-torsdag disse to ukene, hvis utøvere ikke kan skyte torsdag. Dette er markert med gult og åpningen gis fordi korrigeringen skjer så tett inntil oppstart.

Rifle Viltmål
Konkurranser på 10 meter i to øvelser. Åpning for finalekonkurranser fordi gruppen utøvere kan være mulig å få samlet. 22 konkurranser totalt.

I tillegg til at informasjon om og bilder fra P22 blir lagt ut på NSFs nettsider, Facebook og Instagram, ønsker vi at også dere deltakere bidrar.

Vi ønsker oppmerksomhet rundt P22 og oppfordrer alle til å benytte egne sosiale medier underveis. Ikke nødvendigvis bare for å oppgi egne resultater, men først og fremst dele gode bilder eller historier.

Vi ønsker at alle tagger alle innlegg på alle sosiale medier med #p22norway og #ech2022, som er offisiell hashtag for neste års EM. Da kan vi alle lettere få tilgang til det som legges ut og skape oppmerksomhet rundt både P22 og EM 2022.

P22 følger alle relevante smittevernstiltak i forbindelse med koronaviruspandemien. For kontinuerlig oppdatert informasjon om hvilke tiltak som gjelder, se vår samleside om koronaviruspandemien her.

Oppdatering 17. mars:

P22 skulle være et friminutt fra korona, men nå vil nedstengningen av organisert idrettsaktivitet i Viken gi konsekvenser for mange deltakere i denne treningskonkurransen.

Organisert idrett betyr kort formulert all skyteaktivitet på baner av medlemmer av NIF, altså klubb i NSF. Vi oppfordrer alle til å respektere dette. Toppidrett gis heller ikke unntak, slik bestemmelsene er pr. i dag. Det betyr at vi ikke registrerer noen resultat fra Viken så lenge dette vedvarer med mindre:

– Utøver har spesiell tillatelse fra egen kommune til å trene

– Utøver trener på egen bane hjemme iht forskrifter – her kan ikke andre inviteres inn.

Det er strenge regler på forflytning også, så vi oppfordrer til å ikke bevege seg ut av Viken for å gjennomføre. ELITE-utøvere kan få unntak her, da disse som kjent er stipendutøvere i NSF og skyting dermed kan regnes som en jobb.

16. mars har vi godkjent noen få resultater skutt i Viken på formiddagen, da omfanget av vedtaket ikke var 100% klart før utpå dagen for de enkelte skyttere.

Vi beklager at situasjonen er slik den er og har forståelse for at mange er skuffet. Vi ber likevel alle som nå ikke får anledning til å trene eller delta i P22 om å være tålmodige. Hvis ting endrer seg, vil vi raskt informere om evt. betydning for gjennomføring av P22.