Innlegg

Forslag til ny komitestruktur i Skytterforbundet

Organisasjonsutvalgets forslag til ny komitestruktur i Skytterforbundet legges fram for kretsene og skytter-Norge forøvrig.

Organisasjonskomiteen: Nye tanker for skytter-Norge

Den styrenedsatte organisasjonskomiteen har kommet med et sett forslag som til sammen vil kunne endre måten NSF arbeider på.