Innlegg

R9 på paralympicsprogrammet for 2020

Lederen for den internasjonale paralympiske komite kom nylig…