Innlegg

Endringer i sesongplan og uttakskriterier for 2021

Som følge av at det er varslet endringer i enkelte nasjonale…

Endringer i internasjonale konkurranser grunnet korona

H&N Cup: Arrangør for H&N Cup 2021 melder i dag at…