Innlegg

Nye ISSF-regler – nok en gang

Det internasjonale skytterforbundet (ISSF) har de siste åra…

Regelendringer foran 2021-sesongen

Det har blitt foretatt en god del endringer i regeleverket foran…

Nye konkurranseregler 2019

Det kommer en rekke endringer i Skytterforbundets konkurranseregler når vi nå er på vei inn i et nytt år.

Nye nasjonale pistolregler gjeldende fra 2019

NSF kan etter en lang prosess nå legge fram nye nasjonale pistolregler som gjøres gjeldende fra 2019.

Antall skudd feltpistol

Vedtaket om å endre antall skudd i finfelt og grovfelt reverseres.

Endringer i ISSFs regler foran 2017-sesongen

ISSF har vedtatt flere endringer i sine konkurranseregler foran 2017-sesongen. Reglene vil også gjelde i Norge, sjøl om ikke alle er like relevante for et vanlig åpent stevne her hjemme.