Innlegg

Oppdatering om feltpistolreglementet og høringsprosessen

Teknisk komite (TK) la ut forslag til nytt feltpistolreglement…

Forslag til nye pistolregler – si din mening!

Som tidligere informert om, har Teknisk Komite satt igang en…

Nye konkurranseregler 2019

Det kommer en rekke endringer i Skytterforbundets konkurranseregler når vi nå er på vei inn i et nytt år.

Nye nasjonale pistolregler gjeldende fra 2019

NSF kan etter en lang prosess nå legge fram nye nasjonale pistolregler som gjøres gjeldende fra 2019.

Nye nasjonale regler for pistol og rifle

NSFs styre har igangsatt et arbeid for å gå gjennom hele vårt nasjonale regelverk, deriblant nye regler for feltskyting.

Endringer i pistolreglene – 2017

NSFs styre har vedtatt endringer i de nasjonale pistolreglene, gjeldende fra 1.1.2017.