Innlegg

Infoside om koronaviruset – Norge er gjenåpnet!

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering…

Forbundstinget 2017 – se hva som skjer

Skytterforbundets forbundsting 2017 skal arrangeres i Bærum 1.-2. april.

Innspill fra Pistolkonferansen: Organisasjon og nye dataløsninger

Pistolkonferansen har blitt avholdt denne helgen på Olavsgaard Hotel. Her ble de nye dataløsningene og forslag til organisasjonsendringer presentert. Deltagerne ble deretter delt i grupper som kom med innspill på det de fikk presentert. Her kommer en samlet oppstilling over de viktigste punktene som ble tatt opp.

Forslag til ny komitestruktur i Skytterforbundet

Organisasjonsutvalgets forslag til ny komitestruktur i Skytterforbundet legges fram for kretsene og skytter-Norge forøvrig.

Nytt fra org.utvalget: Komiteer (oppdatert 30.8)

Organisasjonsutvalget arbeider med endringer i fagkomitestrukturen.

Organisasjonskomiteen: Nye tanker for skytter-Norge

Den styrenedsatte organisasjonskomiteen har kommet med et sett forslag som til sammen vil kunne endre måten NSF arbeider på.

Nytt fra organisasjonsutvalget

"Hvordan ville vi organisere Norges Skytterforbund dersom vi skulle etablere det på nytt?"