Innlegg

Nye nasjonale pistolregler for 2021

Teknisk komite har gjennom 2020 arbeidet med en omlegging av…

Norges skytterforbund etablerer landslag i feltpistol

Feltpistol er NSF sin største gruppe, og er den gruppen som…

Nye nasjonale pistolregler gjeldende fra 2019

NSF kan etter en lang prosess nå legge fram nye nasjonale pistolregler som gjøres gjeldende fra 2019.

En innføring i feltpistol og NM 2017

Hvordan foregår egentlig feltpistolskyting? Rifleskytter og NSFs sommervikar Oda Løvset tok turen til Løvenskioldbanen for å lære mer. Nå har hun skrevet en innføring for alle nysgjerrige.

Uttak Nordisk felt

Uttak til Nordisk mesterskap i feltpistol er søndag den 16 juli kl 10.00 på Løvenskioldbanen.