Det sportslige arbeidet innenfor NSFs fire grener ledes av fire fagkomiteer. I tillegg velges det på Forbundstinget tre komiteer med lovpålagt ansvar innenfor sine arbeidsområder.

Kontaktadresser til fagkomiteene:

NSFs øvrige tingvalgte komiteer:

Valgkomite

Kontrollkomite

Lovkomite