Norges Skytterforbund har tegnet Ansvarsforsikring i forsikringsselskapet IF.

Forsikringen omfatter erstatningsansvar for ting- og personskade som Norges Skytterforbund og skytterklubber tilsluttet NSF måtte pådra seg i egenskap av:

1. Arrangør av konkurranse- og øvelsesskytinger, herunder instruksjon, samt ved deltakelse i stevner.
2. Eier av skytterbane med de bygninger og innretninger som inngår i anlegget.

Dette betyr at ansvarsforsikringen vil komme inn i bildet, hvis NSF eller klubber tilsluttet NSF blir rettslig erstatningsansvarlige ved at de ved sin aktivitet under pkt. 1 og 2 ovenfor beskadiger en annens person eller ting. Skader på eget anlegg eller egen person erstattes ikke av ansvarsforsikringen.