Bruk av NSFs dataløsninger

Denne artikkelen beskriver hvordan de nye dataløsningene skal brukes. Se artikkelen NSFs dataløsninger for andre artikler om prosessen og arbeidsoppgaver. Vi hadde første opplæring av superbrukere 26.oktober. Her fikk vi mange meget nyttige tilbakemeldinger som vi selvsagt tar på stort alvor. Denne artikkelen er en av flere tiltak vi gjør.

Spørsmål rettes til Dag Olav Rønning dag.ronning @ skyting.no eller Kenneth Eikenes ke.eikenes @ gmail.com eller Håvard Larsen mail @ havardlarsen.net.

Jeg er medlem: Jeg skal oppdatere min profil
Logg deg på MinIdrett.no

Jeg er medlemsansvarlig i min klubb: Jeg skal oppdatere medlemsregisteret
Logg deg på KlubbAdmin
Hent opp din klubb

Jeg er medlemsansvarlig i min klubb: Jeg skal oppdatere klasseføring
Logg deg på ResultatAdmin
Hent opp din klubb

Jeg er arrangør: Jeg skal opprette, få godkjent og annonsere et stevne
Logg deg på SportsAdmin
Legg inn stevnedato, påmeldingsperiode, øvelse, type stevne, påmeldingsavgift, stevneleder, dommere, premieringskode, skal påmelding skje via NIF IT-løsningen eller annen løsning, kontaktinfo arrangør (epost/sms).
Dette generer en søknad. Den må godkjennes av krets eventuelt fagkomite før stevnet kommer i terminlisten.
Har du valgt påmelding via NIF IT-løsningen KAN du benytte baneoppsett etter godkjenning. Du benytter så ResultatAdmin og legger inn antall skiver og antall lag. Når påmeldingsperioden starter kan skyttere booke skytetid og dermed være påmeldt.

Jeg er arrangør: Stevnet skal starte
Logg deg på ResultatAdmin
Når påmeldingsperioden er avsluttet kan liste over påmeldte fra Dataløsningen eksporteres ut for import i stevne-systemet (f.eks. Megalink) om den enkelte arrangør ønsker å benytte.
Påmeldingsdata er tilgjengelig både i CSV og XML-format.
Dersom arrangøren ikke har eller ikke ønsker å benytte et stevne-system, kan Excel benyttes. Da anbefaler vi å benytte Excel-malen som kan hentes ut fra Dataløsningen. Dersom påmeldingssystem har vært benyttet inneholder malen informasjon om påmeldte.

Jeg er arrangør: Stevnet er avsluttet
Logg deg på ResultatAdmin.
Eksport av resultatfil fra stevne-systemet for import til Dataløsningen må gjennomføres på godkjent CSV-format. Alternativt kan det lastes direkte opp via godkjente WEB-servicer (NIF-IT). Stevne-leverandørene lager egne funksjoner og menyer for dette nå.
I tillegg skal offisiell resultatliste i PDF-format lastes opp.
Årsaken er at resultatmodulen som skal sørge for korrekt presentasjon av data fra ca 50 forskjellige øvelser i 4 forskjellige grener, ganske enkelt er så kompleks at den ikke kan ferdigstilles ennå.
Det er også mulig å registrere resultater manuelt direkte i ResultatAdmin.

Jeg er skytter: Jeg skal melde meg på et stevne
Gå inn via skyting.no eller appen til MinIdrett. Finn terminlisten for den gren, evt krets, du ønsker å melde deg på. Du kan melde deg på via skyting.no eller appen dersom arrangør benytter påmeldingsmodulen i NIF IT-løsningen (dog kan ikke appen benyttes (ennå) når stevnet krever påmelding på skive/skytetid).

Jeg er skytter: Jeg skal se mine stevneresultater og ranking
Gå inn via skyting.no eller appen
Stevneresultater finner du enklest ved å gå til resultatlistene.
Et stevne vil flyttes fra terminlisten til resultatlisten når stevnet er avholdt. Det vil ligge uten resultater til arrangøren har lastet opp resultatlisten i CSV-format (altså ikke bare pdfen).
Ranking oppdateres automatisk når en arrangør laster opp resultatene i CSV-format.
Rankinglister gjøres tilgjengelig fortløpende pr gren/øvelse.
Oppnådde resultater vil danne grunnlag for påfølgende års klasseføring (altså 2018).

Hva mer får superbrukere?
Superbrukere får;

  • Innkalling til egen telefonkonferanse med 5-7 personer pr telefonmøte
  • Beskrivelse av konkurranseprosessen
  • Enkle brukerveiledninger pr rolle
  • Egen opplæringssesjon i KlubbAdmin
  • Neste Webinar for superbrukere blir trolig 09.november kl 1600

Last ned artikkelen som pdf her: info-fra-organisasjonsutvalget-bruk-av-losningene

Spørsmål rettes til Dag Olav Rønning dag.ronning @ skyting.no eller Kenneth Eikenes ke.eikenes @ gmail.com eller Håvard Larsen mail @ havardlarsen.net.