Norsk idrett i et internasjonalt perspektiv – Johann Olav Koss

Tidligere skøyteløper og 2.visepresident NIF, Johann Olav Koss forteller om norsk idrett i et internasjonalt perspektiv. Blant annet tar han opp:

  • Sett i fra den store verden; Hva er vi best på? Er vi best i verden «på alt»?
  • Norsk idrett sett i forhold til mindre idretter i Norge, store idretter internasjonalt
  • Norsk påvirkningskraft
  • Aktuelle temaer som anti-doping, utstyrsutvikling og idretten som underholdning

Hentetid for hendelse (1)

Big Apple – 220 plasser
-