Lederkurs for ungdom OA
Målgruppe 15-19 år. Ungdommen kurses i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon. NIF utdanner kursholdere på vegne av kretser og forbund, som igjen arrangerer kurs for sine unge medlemmer.
Hør med din idrettskrets om de har planer å arrangere et slikt kurs!

Olympisk Akademi
Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi – en møteplass for unge ledere i idretten. Olympisk akademi finner sted på Nansenskolen på Lillehammer. Akademiet er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten. Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten.
Deltakerne må ha fylt 18 år. Øvre aldergrense er 29 år

For informasjon om årets Olympiske Akademi og påmelding, trykk her!

Utdanning for yngre ledere i idretten
Er du mellom 19 og 29 år og vil lære om organisasjonsutvikling, innflytelse, etikk, ledelse, kommunikasjon, motivasjon, stressmestring og bygge et nettverk i idretten? Da er «Utdanning for yngre ledere» midt i blinken. Utdanningen er for aldergruppen 19-29. Samarbeid mellom NIF og NIH, og programmet gir 20 studiepoeng.

Idrettskonsulent i NSF Helene Rønningen har selv gått denne utdanningen:
«Jeg tok denne utdanningen 2012-2013 og det ga meg motivasjon og kompetanse til å engasjere meg mer innenfor skyting og dens organisering. Fagene og undervisningen var relevant for alle idretter og vi fikk både praktisk og teoretisk undervisning. Det gikk helt fint å ta dette studiet ved siden av bachelorstudier og som førsteårsstudent. Semesteravgift, pensum og reise vil dekkes av Norges Skytterforbund dersom du kommer med på kurset og NIF dekker resten av kostnadene.

Noe av det aller beste med dette studiet er det sosiale og nettverksbyggingen med mange muligheter for å utveksle erfaringer på tvers av idretter. Jeg anbefaler denne utdanningen på det sterkeste!»

Les mer om utdanningen og hvordan du søker her!